Activiteiten

Wij gaan in op nieuwe ideeën van uw kant

Nieuwe keuken pannenkoeken bakken
In inloophuis Hoorn Inn de Koepel is een ontmoetingscentrum waar het aanbod van activiteiten wordt bepaald door de vraag vanuit de bezoekers zelf. Hun signalen komen terecht bij de vrijwilligers die het huis runnen. Deze vrijwilligers worden gesteund door de coördinator. Vrijwilligers werken als gastheer en gastvrouw, zij begeleiden activiteiten en zijn het centrale punt in de organisatie. De coördinator zorgt voor de planning, scholing, public relations, het organiseren van activiteiten etc.
Doelgroepen
 • Buurtbewoners: alle leeftijden – middelbaar, ouderen, kinderen, jongeren,
 • Deelnemers van buiten de buurt,
 • Inloophuis Inn de Koepel streeft naar diversiteit,
 • Mensen zonder betaald werk,
 • Alleenstaande ouders met kinderen,
 • Mensen met psychische problemen,
 • Asielzoekers,
 • Ouderen (65-plussers, alleen of beperkt AOW),
 • Mensen met een chronische ziekte of beperkingen,
 • Mensen die te maken hebben met een restschuld hypotheek,
 • Gezinnen waarin slechts één persoon betaald werk heeft,
 • Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers)/kleine ondernemers/faillissementen,
 • Mensen met een parttime baan.
Inn de Koepel worden diverse diensten aangeboden en activiteiten georganiseerd. Je kunt gebruik maken van verschillende spreekuren, ontspannende activiteiten, informatieve thema’s, interessante cursussen en praktische hulp. Een concrete vraag? Meer info?