Wij zoeken nog vrijwilligers voor gastvrouw/gastheer of activiteitenbegeleid(st)er


Kijk naar het profiel en meldt u aan
met het formulier onder aan deze pagina

Inloophuis Hoorn | Inn de Koepel

VRIJWILLIGERS

Voor  inloophuis Inn de Koepel zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Het inloophuis is een gezellige en ontspannende ontmoetingsplek met aanbod van diverse activiteiten, waarbij sterk rekening wordt gehouden met de behoeften en wensen van de gasten.

Het Inloophuis brengt een ieder samen en is bedoeld voor mensen die een klein netwerk hebben, die in armoede leven, ouderen, dak- en thuislozen of mensen die een hulpvraag hebben op welk gebied dan ook.

Wij werken vanuit de presentiebenadering, we willen er zijn voor de ander, het draait om een goede en nabije relatie, om zorg , om waardigheid van de ander.

Te verrichten taken als gastvrouw (-heer):

 • Zorg dragen voor de ontvangst van gasten en een goed verloop van het dagdeel
 • Verzorgen van koffie/ thee
 • Voeren van gesprekken individueel of met kleine groepen bezoekers en een luisterend oor bieden
 • Initiëren, voorbereiden en uitvoeren van voorgestelde activiteiten;
 • Licht huishoudelijk werk

We zoeken mensen die:

 • Vriendelijk en betrokken zijn bij de verschillende gasten
 • Integer en empathisch zijn
 • Respectvol, discreet en niet oordelend zijn;
 • Goed kunnen luisteren
 • Een stabiel persoonlijkheid zijn, die open staan voor feedback
 • Bij voorkeur een dagdeel per week beschikbaar zijn
 • Kunnen samenwerken met de andere vrijwilligers en de coördinator
 • Die beried is deel te nemen aan overlegmomenten
 • Een verklaring omtrent goed gedrag kunnen overleggen( kan op kosten van Inn de Koepel worden aangevraagd bij in dienst treding)
 • Bereid zijn deel te nemen aan relevante trainingen over omgaan en in gesprek gaan met gasten.

Dagen: Maandag- en donderdagmiddag, we hopen dat we de dagdelen kunnen gaan uitbreiden

Tijdstip: 13:30 uur – 16:30 uur. Vrijwilligers zijn aanwezig van 13.15- 16.45 uur.

Locatie: Bibliotheek Hoorn (zaal Vereniging Hendrick de Keyser). Wisselstraat 8, Hoorn

Hebt u interesse en wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op:

Inloophuis Inn de Koepel

Urmie Seedorf (coördinator)

06-45911047

coordinator@inndekoepel.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT