Wij zoeken nog vrijwilligers voor gastvrouw/gastheer of activiteitenbegeleid(st)er


Kijk naar het profiel en meldt u aan
met het formulier onder aan deze pagina

Inloophuis Hoorn | Inn de Koepel

Vrijwilliger

Een inloophuis is een instelling waar aan mensen met bepaalde problemen een luisterend oor wordt geboden. Gezien de gestegen nood in de samenleving van Hoorn, Zwaag en Blokker en de veranderende positie van de overheid heeft de diaconie en de Raad van Kerken het initiatief genomen om een laagdrempelige ontmoetingsplek/ inloopactiviteit te realiseren. Het inloophuis Hoorn “Inn de Koepel” is gevestigd in de historische “Lombaert”-zaal van een monumentaal pand van Hendrick de Keijser en is bereikbaar via de ingang van de centrale bibiotheek Hoorn, Wisselstraat 8. Dit “Inloophuis Inn de Koepel” moet een plek worden om mensen te ontmoeten, zoals mensen die….
o in de buurt wonen
o een luisterend oor nodig hebben
o eenzaam zijn
o met armoede te maken hebben
o een hulpvraag hebben op welk gebied dan ook                                                                                      o niet overweg kunnen met ingewikkelde papieren of vastlopen bij meerdere loketten.
Om deze voorziening een succes te laten zijn, is het bestuur van Stichting De Koepel op zoek naar:
Vrijwilligers
Taken van de vrijwilligers zijn:
• Zorgen voor een gastvrije ontvangst van de bezoekers
• Verzorgen van koffie-thee
• Een luisterend oor bieden
• Meewerken aan activiteiten die georganiseerd (gaan) worden
• Zo nodig bezoekers doorverwijzen naar hulpverleningsorganisaties
Gevraagd wordt:
• Affiniteit met de doelgroep hebben
• Integer en empathisch zijn
• Respectvol, discreet en niet oordelend zijn
• Balans kunnen houden tussen betrokkenheid en afstand houden, grenzen kunnen stellen
• Goed kunnen luisteren
• Verwachtingen en afspraken nakomen die horen bij een vrijwilligerstaak
• Minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn
• Een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen
Ook mensen met een zogenaamde beperking zijn welkom als vrijwilliger. Aan de vrijwilligers wordt eerst een training van twee of drie dagdelen gegeven. Heb jij/heeft u interesse hierin? Mail dan jouw/uw motivatie naar het secretariaat van de stichting:
Stichting Inloophuis De Koepel Secretariaat: Ir. R.M. Visser, Diamantplein 20, 1625 RR Hoorn.  Tel. 0229 – 249580. E-mail: secretaris@inndekoepel.nl. Of bel direct met Urmie Seedorf coördinator van Inn de Koepel: 062118 7674.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT