Bestuur en ambassadeurs

Op 28 juli 2016 is de Stichting Inloophuis De Koepel opgericht. Het huidige bestuur bestaat uit:
voorzitter – – – – – – – de heer mr. ing. F.A.J. Groenendijk
secretaris – – – – – – – de heer ir. R.M. Visser
penningmeester – – – de heer dr.ir. J.M. van der Zel
lid/plv. voorzitter – – – vacant
bestuurslid – – – – – –  mevr. A. Huisman
Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers
Ambasadeurs 
de heer drs.  Burret Olde