Inloophuis Hoorn "Inn de Koepel" is gevestigd in een monumentaal pand van vereniging Hendrick
de Keyser uit 1606


Na vele jaren werden onze initiatieven in 2022 beloond

Inloophuis Hoorn | Inn de Koepel
Een inloophuis of ontmoetingshuis is een instelling waar aan mensen met bepaalde problemen een luisterend oor wordt geboden en waar mensen terecht kunnen met bepaalde problemen. Landelijke en lokale cijfers geven aan dat de armoede sinds 2013 niet of nauwelijks afneemt, dat 5000 inwoners van Hoorn in armoede leven, dat in Hoorn één op de acht gezinnen met armoede moeten zien om te gaan… Gezien deze nood in de samenleving van Hoorn, Zwaag en Blokker, de verandering van de positie van de overheid en veranderingen in het gehele maatschappelijk veld is de Raad van Kerken Hoorn, Zwaag en Blokker overtuigd van de noodzaak om tot een laagdrempelige ontmoetingsplek/inloopactiviteit te komen. De diaconie van de Protestantse Gemeente nam hiertoe het initiatief, dat al snel gesteund werd door de Parochiële Charitas Instelling van de Heilige Matteüs-parochie (PCI) en de andere kerken. Het initiatief van de diaconie van de PKN Hoorn Zwaag Blokker is middels een opdracht aan drs. Burret Olde ten uitvoer gebracht en na contact met de Raad van Kerken in Hoorn, overgenomen door een werkgroep die onder de auspiciën van de Raad van Kerken de uitwerking van de plannen op zich heeft genomen. Het bestuur van de Stichting Inloophuis de Koepel heeft zich sterk gemaakt om deze inloopactiviteit in het centrum van Hoorn te vestigen. Uiteindelijk is het inloophuis Hoorn Inn de Koepel op 2 juli 2022 in het pand van Hendrick de Keyser HdK aan de Wisselstraat 8, de ingang de centrale bibliotheek Hoorn cbH, gerealiseerd in de historische “Lombaert” (lommerd) zaal van een zeventiende eeuws monumentaal pand, dat wordt gehuurd van de vereniging Hendrick de Keyser.