Wordt vriend van de Koepel


Maak 10 euro over naar bankrekening NL48RABO0311384129
t.n.v. Stichting Inloophuis De Koepel onder vermelding:
"Vriend van de Koepel".